Δυναμικοί Σελιδοδείκτες σε Firefox 3

Το Firefox 3 παρέχει τη δυνατότητα να ορίσουμε δυναμικούς σελιδοδείκτες, για να βρίσκουμε εύκολα τις σελίδες που χρησιμοποιούμε συχνά. Στη γραμμή διεύθυνσης μπορεί να φαίνονται αποτελέσματα από το ιστορικό των σελίδων που έχουμε ήδη επισκεφθεί ή από τους υπάρχοντες σελιδοδείκτες. Με τους δυναμικούς σελιδοδείκτες όμως μπορούμε να ρυθμίσουμε το Firefox έτσι που γράφοντας “t keramida” να φορτώνεται η σελίδα του χρήστη “keramida” στο Twitter ή γράφοντας “w FreeBSD” να φορτώνεται η σελίδα της Wikipedia για το FreeBSD.

Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το πεδίο “Λέξη-κλειδί” του διαλόγου ρυθμίσεων ενός σελιδοδείκτη. Παρακάτω θα δούμε βήμα-βήμα πως μπορεί κάποιος να φτιάξει τη λέξη κλειδί για το Twitter, την οποία ανέφερα παραπάνω, και μετά μερικά από τις άλλες λέξεις κλειδιά που έχω ήδη ρυθμίσει εγώ στο δικό μου Firefox.

Αρχικά δημιουργήστε ένα νέο φάκελο σελιδοδεικτών. Αυτό το βήμα δεν είναι 100% απαραίτητο για να δουλεύουν σωστά οι δυναμικοί σελιδοδείκτες, αλλά θα είναι εύκολο μετά να τους βρείτε όλους μαζί αν είναι αποθηκευμένοι σε ένα μέρος:

1. Δημιουργία ενός φακέλου για τους δυναμικούς σελιδοδείκτες
Δημιουργία ενός νέου φακέλου σελιδοδεικτών στο Firefox, για αποθήκευση όλων των δυναμικών σελιδοδεικτών (1)


2. Φακέλος αποθήκευσης των δυναμικών σελιδοδεικτών
Δημιουργία ενός φακέλου σελιδοδεικτών στο Firefox, για αποθήκευση όλων των δυναμικών σελιδοδεικτών (2)


Μέσα σε αυτό το φάκελο δημιουργούμε ένα νέο σελιδοδείκτη:

3. Δημιουργία ενός νέου σελιδοδείκτη
Δημιουργία ενός νέου σελιδοδείκτη

Στις ιδιότητες του νέου σελιδοδείκτη γράφουμε τη διεύθυνση στην οποία θα μας στέλνει, προσθέτοντας στο τελικό μέρος του σελιδοδείκτη το κείμενο “%s”, και συμπληρώνοντας το κείμενο “t” στο πεδίο “Λέξη-κλειδί”, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

4. Δυναμικός σελιδοδείκτης με τη λέξη κλειδί “t”
Δυναμικός σελιδοδείκτης με τη λέξη κλειδί "t"

Αυτός ο σελιδοδείκτης θα φορτώνει αυτόματα από το Firefox όταν γράφουμε στη γραμμή διεύθυνσης το γράμμα “t” ως πρώτο χαρακτήρα. Οτιδήποτε άλλο γράψουμε μετά το “t” και ένα κενό χαρακτήρα θα αντικαθιστά το κείμενο “%s” στη διεύθυνση του σελιδοδείκτη, και το Firefox θα φορτώνει την αντίστοιχη σελίδα.

Αποθηκευμένος ο νέος δυναμικός σελιδοδείκτης φαίνεται στη λίστα του Firefox όπως στην εικόνα 5.

5. Δυναμικός σελιδοδείκτης με τη λέξη κλειδί “t”
Δυναμικός σελιδοδείκτης με τη λέξη κλειδί "t"

Η περιγραφή του σελιδοδείκτη και οι ετικέτες είναι εντελώς προαιρετικές. Απλώς τις χρησιμοποιώ εγώ για να βρίσκω εύκολα το συγκεκριμένο σελιδοδείκτη.

Αφού αποθηκευθεί ο νέος σελιδοδείκτης, μπορούμε να τον δοκιμάσουμε άμεσα, γράφοντας στη γραμμή διεύθυνσης του Firefox το κείμενο “t johndoe”. Το πρώτο πράγμα που θα δείξει το Firefox ως προτεινόμενη σελίδα προορισμού θα πρέπει να είναι η σελίδα http://www.twitter.com/#!/johndoe, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

6. Ο νέος δυναμικός σελιδοδείκτης σε δράση
Ο νέος δυναμικός σελιδοδείκτης σε δράση

Αυτό ήταν. Πλέον μπορείτε να φορτώσετε τη σελίδα κάποιου στο Twitter γράφοντας απλώς “t username”.

Το παράδειγμα με το Twitter δεν είναι πολύ περίπλοκο, αλλά με την ίδια τεχνική μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικούς σελιδοδείκτες που φορτώνουν με εύκολο τρόπο σελίδες από Wikis, από ιστότοπους που χρησιμοποιούμε συχνά, κλπ. Για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποιώ συχνά τη Wikipedia. Οπότε όρισα τη λέξη-κλειδί “w” ως σύντομο τρόπο να ανοίγω σελίδες από εκεί. Επίσης χρησιμοποιώ συχνά το Bitbucket. Γι αυτό όρισα τη λέξη κλειδί “bb”. Για το EmacsWiki όρισα τη λέξη κλειδί “ew”. Και μερικές συντομεύσεις ακόμα, που φαίνονται στην εικόνα 7.

7. Χρήσιμοι δυναμικοί σελιδοδείκτες
Χρήσιμοι δυναμικοί σελιδοδείκτες
Advertisement

2 thoughts on “Δυναμικοί Σελιδοδείκτες σε Firefox 3

  1. Pingback: Tweets that mention Δυναμικοί Σελιδοδείκτες σε Firefox 3 | What keramida said… -- Topsy.com

Comments are closed.